محصولات
  • جستجو
  • محصولات رگال لايت کنترل: MELASLOW (پتنت انحصاری Sederma فرانسه) ترکیبي کاملا ارگانیک بوده و از یک نوع نارنگی ژاپنی استخراج مي گردد.اين ماده سرشار از فلانوئید و کارتینوئید می باشد که در جوانسازی پوست تاثیرگذار است. همچنين از فعالیت تیروزیناز در روند تولید ملانین جلوگیری نموده و منجر به شفافیت و یکنواختی پوست می گردد.