محصولات
  • جستجو
  • سري محصولات مت کنترل Matt Control: آيا از مشکلاتي مثل چربي پوست ، جوشهاي پوستي ، لکهاي تيره رنگ و قرمزي پوست رنج مي بريد ؟ دليل اصلي بروز اين مشکلات ، فعالیت بیش از حد غدد سباسه و تولید ترشحات مي باشد که برخي از علل آن ها شامل مواردذيل مي باشد: • سن بلوغ • عدم توازن هورموني • استرس • مصرف انتي بيوتيک ها و کورتون ها • قرار گرفتن در محيط هاي با رطوبت بالاو هوای گرم